Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten en financiën. 

Publicatie

Het jaarverslag wordt uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar opgesteld. Nadat het jaarverslag is vastgesteld door de accountant en de Raad van Commissarissen publiceren we het op deze website.