Ten Post

Wierden en Borgen heeft drieënvijftig huurwoningen in Ten Post. Daarnaast hebben wij acht nieuwe woningen gebouwd aan de Tammingastraat. De huurwoningen in Ten Post zijn nog niet aardbevingsbestendig. Daarom pakken wij al onze woningen in Ten Post aan – door sloop en nieuwbouw of door bouwkundig versterken. Dit heeft veel impact op de bewoners. We werken de plannen voor de vernieuwing en verbetering van woningen stap voor stap uit, in nauw overleg met de bewoners.

Opgave Wierden en Borgen Ten Post - lees verder onder de overzichtskaart

Januari 2021

 • Huurdersorganisatie Bedum – Ten Boer is sinds 1 januari gefuseerd met de De Huurder. Zij gaan vanaf nu samen verder als Huurdersorganisatie Heg. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht.
 • We hebben de voortgang van onze projecten besproken met de Huurdersorganisatie.
 • Aannemer Jorritsma heeft de brief ‘start werkzaamheden’ bezorgd bij de omwonenden van de sloop- en nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde.
 • Aannemer Jorritsma heeft een brief ‘start werkzaamheden’ geschreven voor de terugkerende bewoners aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde. Deze is via onze woonconsulent aan de terugkerende bewoners verzonden.
 • Vanuit de SP zijn er kamervragen gesteld over bewoners in het aardbevingsgebied. Deze hebben wij beantwoord.
 • We zijn in overleg en voorbereiding met aannemer Jorritsma over het plaatsen van bouwdoeken

December 2020

 • De bewoners die straks hun definitieve intrek nemen in de nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven hebben via de email de nieuwe impressie afbeeldingen van het aangepaste ontwerp ontvangen. Voor de flexibele woning wordt er nog gekeken naar de locatie van de droger (onder de trapkast of in de badkamer/keuken).
 • We zijn in gesprek met Nationaal Coördinator Groningen over het achterpad achter de Jan Zijlstraat.
 • Alle bewoners waar we op dit moment samen mee naar een nieuwbouwwoning toe werken; hebben een persoonlijke kerstkaart van ons ontvangen. Dit als bedankje voor hun flexibele houding in dit bijzondere corona jaar.
 • Enkele bewoners vanuit de J. Rengersstraat oneven zijde hebben gekozen voor een eenmalige verhuizing naar de nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde. Deze woningen sluiten goed aan bij hun toekomstige woonwensen en op deze manier hoeven zij niet noodgedwongen 2x te verhuizen.
 • De nieuwe woonupdate is huis-aan-huis bezorgd.
 • Vanwege een verkeerde interpretatie van enkele woorden,  zijn er vanuit de gemeenteraad aan het college van B&W vragen gesteld over de dorpsvernieuwing in Ten Post. Deze vragen hebben wij beantwoord.

November 2020

 • Onze projectleider Jannet Voorn is bij de basisschool langs geweest om elkaar bij te praten. 
 • In werkgroepen (met NCG, BZK en andere corporaties) werken we de nieuwe vergoedingsregelingen voor huurders in het aardbevingsgebied verder uit. Het doel is van deze nieuwe vergoedingenregeling is om de verschillen in vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in het aardbevingsgebied gelijk te trekken. 
 • Door middel van individuele bewonersgesprekken bereiden we ons met elkaar verder voor op de sloop/nieuwbouw van fase 3. Dit zijn de woningen aan de Johan Rengerstraat (oneven) en de Oldenhuisstraat (even).
 • In samenwerking met de Gemeente Groningen en Nationaal Coördinator Groningen is er via de email een nieuwsbericht verspreid over werkzaamheden aan de kabels en leidingen. 
 • Samen met de architect hebben we de bewoners van fase 2 bijgepraat tijdens een online bewonersbijeenkomst. De aanleiding voor dit gesprek was de reactie van de Gemeente Groningen op de stedenbouwkundige plannen. Dit betekende een aanpassing in het ontwerp van de nieuwbouw aan de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat. 

September / oktober 2020

 • De bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat (oneven) zijn in september/oktober allemaal naar hun tijdelijke woning verhuisd. Zij konden gebruik maken van een gezamenlijke grofvuil container. De gesprekken over de nieuwbouw gaan onverminderd voort, in de vorm van gesprekken met de aannemer en individuele gesprekken. De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zijn gestart.
 • De voorbereidingen voor fase 3 zijn in september gestart. Een projectcommissie van bewoners van de Johan Rengersstraat (oneven) en de Oldenhuisstraat (even) kwam twee keer bij elkaar.
 • In oktober kwam de gezamenlijke nieuwsbrief met Gemeente Groningen en NCG uit, en verscheen de  versterkingskrant Woonkracht, een uitgave van de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Woonconsulent Janine Douma vertelt in deze krant een tweegesprek met een van onze huurders over haar ervaringen in Ten Post.
 • In werkgroepen (met NCG, BZK en andere corporaties) bereiden we de nieuwe vergoedingsregelingen voor huurders in het aardbevingsgebied voor. Het doel is om de verschillen in vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in het aardbevingsgebied gelijk te trekken. 

Juli , augustus 2020

 • Op 1 juli vond er een kennismaking plaats tussen de aannemer en de terugkerende bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven (de donkergroene huizen op het kaartje). 
 • Op 1 juli hebben de bewoners van de woningen die in fase 3 worden aangepakt, sloopurgentie gekregen voor het 'wad-gebied'. Dit betreft 22 woningen aan de Jan Rengerstraat oneven, Oldenhuisstraat even nummers (de gele huizen op het kaartje). 
 • Op dinsdag 7 juli 2020 vond de feestelijke oplevering plaats van 8 versterkte huurwoningen aan de Johan Rengerstraat. In een paar maanden tijd zijn de woningen versterkt en is de aardbevingsschade hersteld. De betrokken huurders kregen als welkomstgeschenk een vlag, en die hing uit op deze feestelijke dag. Er waren korte toespraken van directeur-bestuurder Matthieu van Olffen, wethouder Roeland van der Schaaf en directeur van NCG Peter Spijkerman. De aanwezige zomerse ijskraam zorgde voor een frisse start van de zomer

Juni 2020

 • In juni is de tweede versterkte woning aan de J. Rengersstraat opnieuw verhuurd aan bewoners van elders uit Ten Post.
 • De vierde Woonupdate kwam uit!
 • De versterking en het individueel schade herstel van de woningen aan de J. Rengersstraat even zijde is in volle gang.
 • Op 2 juni vond in De Lessenaar de startbijeenkomst plaats voor de bewoners van fase 3 (de gele woningen op het kaartje). Halverwege juni kregen de bewoners van fase 3 een officiële brief waarin staat dat zij per 1 juli 2020 onder het sociaal plan sloop- nieuwbouw vallen
 • Op 4 juni vond met een deel van de projectcommissie en een deel van onze projectgroep Ten Post, de aannemers selectie  van fase 2 plaats (de 18 groene woningen op het kaartje). Hiervoor waren 3 verschillende aannemers uitgenodigd.

Mei 2020

 • Per 1 mei is de eerste versterkte woning aan de J. Rengersstraat opnieuw verhuurd aan bewoners van elders uit Ten Post.
 • De versterking en het individueel schade herstel van de woningen aan de J. Rengersstraat even zijde is in volle gang (blauwe woningen op het kaartje)
 • We onderzochten met welke  zakelijke partner we het beste de wisselwoningen voor onze huurders van fase 2 in orde konden maken. Kerbof gaat voor ons de wisselwoningen voor de terugkerende bewoners voor fase 2 in orde maken.

April 2020

 • Voor de sloop/nieuwbouw van de woningen aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat zijn we bezig met de selectie van een aannemer. We hadden regelmatig contact met drie verschillende aannemers over onze uitvraag voor de nieuwbouw. In juni 2020 kiezen we samen met de betrokken bewoners de aannemer die deze woningen mag gaan bouwen.
 • De versterking en het individueel schade herstel van de woningen aan de J. Rengersstraat even zijde is in volle gang. Vanwege de corona-crisis, hebben we de bewoners digitaal, door middel van film, foto en een kaartje, op de hoogte gehouden van de voortgang. Op verzoek konden bewoners vervolgens ‘alleen’ bij de versterkingswerkzaamheden gaan kijken. De eerste versterkte woning is inmiddels door Geveke en NCG aan ons opgeleverd. 

Maart 2020

 • In maart is de Woonupdate per mail verstuurd naar de huurders. 
 • We hebben gesproken met de bewoners van Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat (oneven) over de de plannen voor de nieuwbouw van hun woningen. De input die bewoners in december 2019 gegeven hebben is verwerkt in een nieuw plan. Er komen zes gezinswoningen aan de onevenzijde van de Oldenhuisstraat. In de Jan Zijlstraat komt een mix van 6 flexibele woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond, en 4 gezinswoningen (twee-onder-een-kapwoning).
 • De voorbereidingen voor de aanpak van fase 3 zijn opgestart. Dit betreft de sloop/nieuwbouw van woningen aan de Johan Rengersstraat (oneven) en Oldenhuisstraat (even). In maart hebben we helaas moeten besluiten om de in april geplande startbijeenkomst met huurders uit te stellen. Vanwege het coronavirus kan de bijeenkomst niet doorgaan.

Februari 2020

 • Op 10 februari 2020 organiseerden wij een bijeenkomst voor alle huurders uit Ten Post en de leden van de Dorpstafel Ten Post. Bij deze bijeenkomst waren ook Wethouder van der Schaaf van de gemeente Groningen en directeur-bestuurder Matthieu van Olffen van Wierden en Borgen aanwezig. Een kort terugblik leest u in de Woonupdate die in maart verschijnt.
 • Geveke is begonnen met het versterken van de lege woningen J. Rengersstraat 10 en 18. Alle direct omwonenden zijn door middel van een brief hierover geïnformeerd.

Januari 2020 

 • In deze brief reageert Wierden en Borgen begin januari 2020 op de brief die ze 16 december 2019 ontving van huurders en particuliere woningeigenaren in Ten Post.
 • Alle huurders van Wierden en Borgen in Ten Post zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met onze bestuurder Matthieu van Olffen en Wethouder Roeland van der Schaaf op maandagavond 10 februari 2020.
 • De voorbereiding van de versterking van de woningen aan de Johan Rengersstraat 8 – 22 is in volle gang. We zijn in gesprek met NCG en Geveke. NCG is momenteel bezig met het voorbereiden van de laatste formaliteiten. In januari hebben wij alle bewoners van de te versterken woningen bijgepraat over de stand van zaken.
 • Op 28 januari vond een bijeenkomst plaats met de projectcommissie sloop / nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven. In samenwerking met elkaar werken we steeds verder naar een concreet plan toe.

December 2019
De gemeenteraad Groningen stelt vragen over huurverhoging in Ten Post. Verschillende politieke partijen vroegen gezamenlijk een actualiteitendebat aan over de vertraging van de geplande versterking en de huurverhoging in Ten Post. De vertraging van de geplande versterking geldt voor particulieren. De vraag van de huurverhoging in Ten Post heeft wel betrekking op huurders van Wierden en Borgen. Het debat werd aangevraagd naar aanleiding van een artikel dat op zaterdag 7 december verscheen in het Dagblad van het Noorden.

Waarom verhoogt Wierden en Borgen de huur voor woningen in Ten Post?
Wethouder Roeland van der Schaaf beantwoordde tijdens het debat de vragen van de partijleden over de geplande huurverhoging. Hij benadrukte in zijn antwoord dat deze huurverhoging los staat van de versterking: ´Bij nieuwbouw worden woningen vaak meteen verduurzaamd. Die verduurzaming betekent dat woonlasten van huurders naar beneden gaan door het lagere energieverbruik. Er zijn landelijk normen afgesproken voor huurverhoging bij verduurzaamde woningen. De norm houdt er rekening mee dat de huurder niet meer gaat betalen dan hij of zij daarvoor deed.´

Gesprekken met bewoners
Naar aanleiding van de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden vonden in december verschillende gesprekken met bewoners plaats:
- Op 17 december vond een overleg plaats tussen een deel van de huurders, dorpsbelangen, de wethouder en Wierden en Borgen. 
- Op 18 december vond een extra projectcommissie plaats met bewoners van de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat (oneven).

En wat gebeurde er verder in december?
- De verhuisdozen voor de bewoners van de te versterken woningen in de Johan Rengersstraat (even) liggen klaar in het contactpunt om opgehaald te worden.
- De flora en fauna onderzoeken aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat zijn in december afgerond.

November 2019

 • Vanaf maandag 4 november vindt er twee weken lang een archeologisch onderzoek plaats in de Nije Buurt in Ten Post. In het kader van de versterkingsopgave vindt sloop- en nieuwbouw plaats en wordt de openbare ruimte heringericht. Daarom moet vooraf archeologisch onderzoek plaatsvinden.
 • Op donderdag 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisatie en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Het sociaal plan is samen met de huurdersorganisaties geschreven.

Oktober 2019

 • Onze nieuwe bestuurder Matthieu van Olffen zette zijn handtekening onder de officiële overeenkomst voor de sloop/ nieuwbouw van het eerste deel van Ten Post.
 • De gezamenlijke nieuwsbrief Ten Post Vernieuwt en Versterkt (van gemeente, NCG en Wierden en Borgen) is bezorgd bij de inwoners van Ten Post.
 • Op 24 en 25 oktober is bouwbedrijf Doornbos in Ten Post aan het werk geweest om de woningen natuurvrij te maken. “Natuurvrij” wil zeggen dat alle mogelijk verblijf- en broedplaatsen in de of aan de woning worden dicht gemaakt.  Alle werkzaamheden gebeuren aan de buitenkant van uw woning. Dit is gedaan vanuit een lange werkbak aan een telescoopkraan
 • Op verzoek van de Gemeente Groningen zijn er een aantal lege woningen aan de Johan Rengersstraat oneven zijde beschikbaar gesteld (of verhuurd) aan bewoners van de Hamplaats. Alle huurders zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
 • Op 29 oktober vond de aftrap van de projectcommissie sloop/nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven plaats. Bewoners van 5 verschillende adressen nemen hieraan deel. Ida Douma was aanwezig namens het Huurderplatform (voormalig gemeente) Bedum-Ten Boer aanwezig. De projectcommissie heeft, als afvaardiging van de huurders, een belangrijke rol in het traject van sloop en nieuwbouw. Zij zijn de oren en ogen in het dorp en brengen deze kennis in tijdens de overleggen met Wierden en Borgen.

September 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit doen we stap voor stap, in overleg met bewoners. Een overzicht van onze activiteiten in september:

 • Versterking van 8 woningen aan de Johan Rengersstraat 8 t/m 22. Op 24 september vond een bewonersavond plaats, waar bewoners zijn bijgepraat. Bewoners hebben bezoek gehad van de TCMG, in verband met de opname van individuele schade  
 • De twee lege woningen aan de Johan Rengersstraat (even zijde) gaan na de versterking weer in de permanente verhuur. Deze woningen zijn op basis van urgentie en woonduur inmiddels aangeboden aan bewoners uit de eerste fase sloop nieuwbouw.
 • Sloop-nieuwbouw 18 woningen Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven. De eerste bewoners uit de eerste fase zijn verhuisd naar een permanente andere woning
 • De woonconsulenten van Wierden en Borgen hebben kennis gemaakt met Melanie Postma, Dorpscoach Aardbevingen voor Ten Post. Melanie is bijgepraat over de versterkingsopgave van Wierden & Borgen in Ten Post. Melanie is de directe collega van Dorpscoach Jodi Kremer.

Juli / Augustus 2019

 • Alle bewoners werden in juni tijdens twee verschillende bewonersavonden bijgepraat over wat er met hun woning moet gebeuren en in welke fase dit gebeurt.
 • Tijdens de dorpsmiddag op 29 juni waren projectleider Jannet en woonconsulent Jolanda aanwezig in de kraam van Wierden en Borgen. Ze spraken met meerdere huurders en ook woningeigenaren waren benieuwd naar de plannen.
 • Van 22 juli tot 26 augustus (week 30 t/m 34) zijn er geen spreekuren in het contactpunt Ten Post. Wij zijn uiteraard wel bereikbaar via telefoon of mail. Op afspraak kan een van de woonconsulenten Janine of Jolanda ook bij bewoners langskomen.
 • In de week van 22 juli worden de bungalows aan de Tammingastraat opgeleverd door de aannemer. Vijf woningen zijn inmiddels verhuurd. Voor de overige drie woningen vinden nog gesprekken plaats met geïnteresseerden. Op woensdag 31 juli is de oplevering aan de eerste bewoners.
 • Met de bewoners van de acht te versterken woningen aan de Johan Rengersstraat hielden de woonconsulenten Janine of Jolanda individuele gesprekken. Ook gaven zij hen een rondleiding door de woningen waar bewoners tijdelijk wonen als hun eigen woning versterkt wordt.
 • Met de bewoners van de 22 woningen (gele woningen op bovenstaande kaart) die gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw hielden de woonconsulenten Janine of Jolanda kennismakingsgesprekken. Alle bewoners ontvangen hiervan nog een gespreksverslag.
 • Met de bewoners van de 18 (lichtgroene woningen op bovenstaande kaart) woningen die gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw houden Janine of Jolanda in juni, juli en augustus keukentafelgesprekken. Tijdens het keukentafelgesprek bespreken we de wensen van bewoners. Bijvoorbeeld of zij willen terugkeren en hoe dat verloopt, of we rekening moeten houden met bijzonderheden, woningaanpassingen of WMO-voorzieningen. Ook bespreken we de voorkeur van bewoners voor een wisselwoning. Wij proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.
 • Wij hebben meerdere aanmeldingen ontvangen van bewoners die het leuk vinden om met ons mee te denken en samen te werken in een projectcommissie. Hartelijk dank voor de aanmeldingen! In september en oktober gaan we hiermee verder.

Juni 2019

 • De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een plan van aanpak. In de maand juni informeren wij al onze huurders in Ten Post over wat er met hun woning moet gebeuren en in welke volgorde we het aanpakken. Onze huurders ontvangen hiervoor een uitnodiging per post.
 • Woensdag 5 juni openden wij samen met de gemeente en de NCG ons contactpunt aan de Johan Rengersstraat 39.
 • Op donderdag 13 juni tussen 15.00 uur en 16.30 uur kunnen mensen die belangstelling hebben voor onze nieuwbouwwoningen aan de Tammingastraat een kijkje komen nemen op de bouw. De kale huurprijs is € 607,46. Er zijn nog een paar woningen beschikbaar. Heeft u interesse? U bent ook van harte welkom om ook te komen kijken. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.
 • Eind juni brengen wij onze allereerste Woonupdate Ten Post uit. Dit is een speciale nieuwsbrief voor de huurders in Ten Post over de versterkingsaanpak.
 • Zaterdag 29 juni zijn wij ook aanwezig op de Dorpsmiddag Ten Post. In en rond ’t Holt presenteren tussen 13.00 uur en 16.00 uur de verschillende thematafels Verkeer, Wonen, Voorzieningen en Duurzaamheid zich aan het dorp. Uiteraard zijn wij aanwezig!

Vragen?

U bent van harte welkom in onze huiskamer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Iedere maandag tussen 14.30 en 16.30 uur is een van de woonconsulenten (Jolanda van Dijk of Janine Douma) aanwezig om uw vragen, suggesties of tips te bespreken. U kunt ook buiten de openingstijden een afspraak maken. Ook kunt u een briefje achterlaten in de brievenbus. Wij zijn vanzelfsprekend ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Openingstijden huiskamer Johan Rengersstraat 39:

 • Maandag: Wierden en Borgen: van 14.30 – 16.30 uur, tel. 050 – 402 37 50
 • Dinsdag: Gemeente Groningen: van 14.00 – 17.00 uur, tel. 06 – 51 99 32 16
 • Donderdag: Nationaal Coördinator Groningen: van 13.00 – 15.00 uur, tel. 088 – 041 44 56

Meer informatie
www.tenpost.info
Versterkingspunt Nationaal Coördinator Groningen - Ten Boer

Details

Aanbod
Projecten
Type
Versterking
Status
In voorbereiding
Plaats
Ten Post
Extra informatie
In voorbereiding
Aantal eenheden
53