Bedum: Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt

Wierden en Borgen is bezig met de toekomstplannen voor de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt. We doen dit samen met het Huurdersplatform en de gemeente Het Hogeland. Voor alle straten hebben we inmiddels een voorlopig plan. Samen met alle huurders en de gemeente gaan we de deelplannen per wijk tussen 2020 en 2025 verder uitwerken.

Wierden en Borgen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische staat van de woningen in de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt in Bedum. Daarnaast is gekeken naar de van invloed zijnde ontwikkelingen, zoals krimp, vergrijzing, duurzaamheid en de aardbevingsproblematiek. Aanvullend zijn diverse gesprekken gevoerd met huurders, het Huurdersplatform en gemeente Het Hogeland.

Op basis van alle onderzoeken en gesprekken komen we tot twee verschillende scenario’s voor de woningen: sloop/nieuwbouw en woningverbetering. Voor alle straten is een voorlopig plan geschetst voor de aanpak. In deze voorlopige plannen wordt rekening gehouden met de sloop en nieuwbouw van 101 woningen. De overige 99 woningen worden weer toekomstbestendig gemaakt door middel van woningverbetering. Samen met de huurders en gemeente Het Hogeland werkten we de scenario’s in 2019 verder uit. Ook werd er een woonwensenonderzoek gehouden onder de huurders van de woningen in deze buurten.

Informatiebijeenkomsten op 9, 10 en 11 december 2019

Begin december zijn er in Bedum een drietal bijeenkomsten geweest waar de bewoners van de drie wijken op uitnodiging hun informatie konden ophalen over hun woning. Tijdens de bijeenkomst lichtten we in marktkraampjes de verschillende thema’s toe. Bewoners konden terecht bij kraampjes voor nieuwbouw (101 woningen), woningverbetering (99 woningen), bewonersbegeleiding (sociaal plan, 10 stappenplan en dergelijke) en een apart gedeelte voor de planning tussen 2020 en 2025. 

In 2020 pakken we de eerste complexen in de Zeeheldenbuurt en Professorenbuurt aan voor woningverbetering. De nadruk ligt hierbij op het verduurzamen van deze woningen.

Onderstaand is de informatie per buurt en per scenario te downloaden.

Professorenbuurt informatie nieuwbouw
Professorenbuurt informatie woningverbetering
Zeeheldenbuurt informatie nieuwbouw
Zeeheldenbuurt informatie woningverbetering
Borgenbuurt informatie nieuwbouw
Borgenbuurt informatie woningverbetering

 

Details

Aanbod
Projecten
Type
Overig
Status
In voorbereiding
Plaats
Bedum
Extra informatie
Planvorming 200 woningen
Start werkzaamheden
2020
Opleverdatum
2024
Aantal eenheden
200
Contactpersoon
Projectleider dhr. Eerens of woonconsulent mevr. Van der Beek