Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. In het jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Belangrijke documenten:

  • het bestuursreglement (en het bijbehorende addendum)
  • het reglement van de Raad van Commissarissen. Hierin vindt u informatie over taken, werkzaamheden, profiel, samenstelling en afhankelijkheid;

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

 

Samenstelling Raad van Commissarissen

  • De heer K. Parie, voorzitter

  • De heer F. Haven, vice-voorzitter

  • Mevrouw M. Hilbolling, lid

  • Mevrouw M.P. Sulter-Zeinstra, lid

  • De heer J. Postema, lid

Directie / Bestuur

  • De heer M.G. van Olffen