Sociaal Plan

Aan elke woning moet zo nu en dan wat gebeuren. En elke ingreep in een woning heeft impact op de huurders. Dat geldt zowel bij sloop, als bij woningverbetering en onderhoud. Woningstichting Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties hebben daarom gezamenlijk een Sociaal Plan opgesteld dat huurders duidelijkheid geeft over de procedures, de beslissingen en de consequenties van grote en kleine ingrepen. De betrokken huurdersorganisaties zijn Huurdersvereniging De Marne-De Terpen, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer.