Meldregeling misstanden

Woningstichting Wierden en Borgen vindt het van belang dat medewerkers, zonder nadelige gevolgen voor zichzelf, melding kunnen doen van een (vermoeden van een) misstand in de organisatie.

Deze regeling draagt er zorg voor dat medewerkers dat op een vertrouwde en veilige manier kunnen doen, dat meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de ‘melder’ geen nadelige gevolgen van zijn/haar melding ondervindt. De regeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Voor Wierden en Borgen is deze regeling een hulpmiddel om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.