Huurbeleid

Wierden en Borgen heeft samen met haar huurdersorganisaties een nieuw huurbeleid opgesteld. Dit nieuwe huurbeleid is nodig om al onze huurders op een eerlijke, rechtvaardige én begrijpelijke manier te behandelen. Op deze pagina leggen wij ons huurbeleid uit en vindt u aan de rechterzijde een aantal handige links, waaronder een link naar de veelgestelde vragen.

Het huurbeleid in beeld

In deze video leggen we ons huurbeleid kort aan u uit. Meer informatie en uitleg vindt u onder de video.

Het huurbeleid uitgelegd

Wij vinden het belangrijk dat al onze huurders een eerlijke huurprijs betalen. Voor ons betekent een eerlijke huurprijs een huur die past bij de kwaliteit van een woning. Huurprijzen lopen nu soms ver uit elkaar voor een woning van dezelfde kwaliteit. Dit komt door veranderend beleid in de afgelopen jaren. Het  uitgangspunt voor het nieuwe huurbeleid is dat elke huurder betaalt voor de kwaliteit van de woning: zo betaalt iedereen een eerlijke huur. Deze eerlijke huur noemen we ook wel de streefhuur. Er zijn verschillende manieren waarmee we ervoor gaan zorgen dat iedereen deze streefhuur betaalt.

1. Vaststellen van de streefhuur

Om te bepalen wat een eerlijke huurprijs is, geven we een woning punten op basis van de oppervlakte, het aantal ruimtes, de energiezuinigheid, de WOZ-waarde en de voorzieningen. Dat doen we aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de Rijksoverheid. Met het totale aantal punten berekenen we de maximale huurprijs. Wij vinden de maximale huurprijs te hoog. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze huurwoningen betaalbaar blijven,  vragen we niet de maximale huur maar een deel daarvan. In de tabel hieronder wordt duidelijk welk percentage we vragen voor welk soort woning. Het percentage van de huur dat overblijft is de streefhuur.

69% van de maximale huur Bij woningen met een oppervlakte groter dan 60m2 én twee of meer slaapkamers.
Percentage Wanneer vragen we dit percentage?
75% van de maximale huur Bij woningen met een oppervlakte kleiner dan 60m2 óf woningen met 1 slaapkamer.

  

2. Jaarlijkse huuraanpassing

Als we de vastgestelde streefhuren vergelijken met  de huidige huurprijzen, dan zien we dat daar vaak nog verschillen in zitten. In het beste geval betaalt iedere huurder 100% van de streefhuur. Maar er zijn nu nog huurders die meer dan 105% of minder dan 95% van de streefhuur betalen. Deze huren moeten we juist dichter naar de streefhuur toe brengen. Dat doen we door middel van de jaarlijkse huuraanpassing. Mensen die meer dan 105% van de streefhuur betalen krijgen geen huurverhoging zolang ze boven die 105% huur betalen. Mensen die minder dan de 95% van de streefhuur betalen krijgen juist wat extra huurverhoging zolang ze onder die 95% huur betalen. Dit blijven we net zo lang doen totdat al onze huurders de streefhuur, en dus de eerlijke huurprijs, betalen.

Maak gebruik van de huurcalculator

Met de huurcalculator kunt u uw huurverhoging narekenen door uw kale huur (oud) en streefhuur in te voeren. De uitkomst laat u zien welk percentage van de streefhuur u nu betaalt, of dit percentage te hoog, te laag of precies goed is, met welk percentage uw huur omhoog gaat én wat uw nieuwe huurprijs wordt. De huurcalculator is bedoeld voor huurders die een sociale huurwoning huren bij Wierden en Borgen. Huurders met een huur boven de liberalisatiegrens van € 737,14 (prijspeil 2020) kunnen geen gebruikmaken van de huurcalculator.

3. Huuraanpassing bij woningverbetering

Een eerlijke huurprijs is een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Daarom verhogen wij de huur ook als een woning wordt verbeterd. Zo blijft de huurprijs ook na verbetering nog passen bij de kwaliteit van de woning. Bij renovatie en nieuwbouw stellen wij de huurprijs van woningen opnieuw vast op basis van het aantal WWS-punten. Dit doen we aan de hand van de berekening die we beschrijven in stap 1.

Bij een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) wordt de huur niet aangepast, omdat een zelf aangebrachte voorziening wordt betaald door de huurder zelf.  

4. Maatwerk

We willen dat iedereen een woning kan huren die past bij zijn of haar inkomen. Daarom hebben we een nieuw huurbeleid ontwikkeld en wijzen we onze woningen passend toe. Dit laatste betekent dat we kijken of het inkomen van de (toekomstige) huurder past bij de huurprijs van een woning. We informeren de huurder daarbij ook over de overige woonlasten, zoals kosten voor gas, water en licht.

Het kan voorkomen dat het door onvoorziene omstandigheden niet meer lukt om de maandelijkse huur te betalen. Bijvoorbeeld door een onverwachte inkomensdaling of een stijging van de huur. In dit soort uitzonderingsgevallen leveren wij specifiek maatwerk. We kijken dan samen naar mogelijkheden om de huur weer te laten passen bij het inkomen.

Heeft u te maken met een onverwachte inkomensdaling of kunt u de huur niet meer opbrengen door een onvoorziene stijging in de huur? Bekijk dan via deze link de aanvullende informatie en neem daarna contact op met ons Woonpunt. Contact opnemen met het Woonpunt kan door te bellen met (050) 402 3750 of door een mail te sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.