Wierden en Borgen ondertekent prestatieafspraken 2021

Wierden en Borgen heeft met alle gemeenten en huurdersorganisaties in haar werkgebied prestatieafspraken voor 2021 gemaakt. De afspraken werden deze week ondertekend. Het gaat om de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier. De afspraken dragen bij aan het woonbeleid van de gemeente en maken duidelijk welke activiteiten er in 2021 met prioriteit op de agenda staan.

De prestatieafspraken gaan onder meer over voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen, verduurzaming van woningen, huisvesting voor verschillende doelgroepen, wonen en zorg, veilig wonen en leefbare wijken en buurten.

Prestatieafspraken per gemeente
Elke gemeente gaat anders om met de prestatieafspraken.

  • In de gemeente Groningen werken alle partijen aan een meerjarige ambitie. Deze stellen we begin 2021 vast. Voor 2021 zijn er op verschillende thema‚Äôs prestatieafspraken opgesteld.
  • Wierden en Borgen heeft naar verhouding weinig woningen in de gemeente Westerkwartier. Daarom dragen we daar naar rato bij aan de opgestelde prestatieafspraken.
  • Voor gemeente Het Hogeland staan er meerjarige kaderafspraken tot en met 2023. Voor het komende jaar heeft elke partij een document opgesteld met daarin de prioriteiten en aantal aanvullende afspraken. .
  • Vanwege de gemeentelijke herindeling zijn de prestatieafspraken met de gemeente Loppersum verlengd naar 2021. De afspraken zijn aangevuld met enkele nieuwe afspraken.

Benieuwd naar de afspraken? Je bekijkt ze op de webpagina over samenwerking met de gemeenten.

Overzicht