Wierden en Borgen en huurdersorganisaties ondertekenen nieuw huurbeleid

Woningstichting Wierden en Borgen en haar huurdersorganisaties ondertekenen deze week een nieuw huurbeleid. Het uitgangspunt van het nieuwe huurbeleid is dat huurprijzen betaalbaar blijven en in verhouding zijn met de kwaliteit van de woningen. Het huurbeleid gaat officieel in op vrijdag 1 mei.

Na een intensieve samenwerking tussen vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, de Woonbond en Wierden en Borgen ligt er een huurbeleid ‘met oog voor elkaar’.  Het nieuwe huurbeleid helpt Wierden en Borgen om al haar zittende en toekomstige huurders op een rechtvaardige, eerlijke en begrijpelijke manier te behandelen.

Matthieu van Olffen, bestuurder van Wierden en Borgen: “Ik ben erg tevreden met ons nieuwe, moderne huurbeleid waarin rechtvaardigheid centraal staat. Het neerzetten van dit huurbeleid is grotendeels mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met onze huurdersorganisaties. Zij hebben nadrukkelijk geïnvesteerd in een breed gedragen, uniform huurbeleid voor Wierden en Borgen. We mogen trots zijn op het resultaat!”

Rechtvaardigheid en begrijpelijkheid als uitgangspunt
De samenwerkende partijen hebben in het huurbeleid een aantal speerpunten vastgelegd met rechtvaardigheid en begrijpelijkheid als uitgangspunt. Zo mag meer woonkwaliteit leiden tot een hogere huurprijs en kan iedereen een woning kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie. De totale huursom van alle woningen is inflatievolgend en groot genoeg voor Wierden en Borgen om de geplande investeringen te doen. En natuurlijk moeten de huren eerlijk verdeeld zijn over zittende en nieuwe huurders.

Jaarlijkse huuraanpassing
De jaarlijkse huuraanpassing van 1 juli maakt onderdeel uit van het nieuwe huurbeleid. De geplande huuraanpassing gaat ondanks de coronacrisis door zoals gepland. Voor huurders die verwachten in betalingsproblemen te komen, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen of andere persoonlijke omstandigheden, levert Wierden en Borgen maatwerk. Deze huurders kunnen contact opnemen met Wierden en Borgen om samen tot een passende oplossing te komen.

Overzicht