Loppersum

Wierden en Borgen staat vanwege de aardbevingsproblematiek voor een grote opgave in Loppersum. De afgelopen twee jaar hebben wij al 99 woningen versterkt en verduurzaamd. Deze woningen zijn aardbevingsbestendig en energiezuinig verbouwd. Zeker 71 woningen worden nog gesloopt om er nieuwe, veilige en energiezuinige woningen voor terug te bouwen. De komende jaren zetten wij alles op alles om ook deze bewoners in een aardbevingsbestendige en energiezuinige woning te laten wonen.Stap voor stap werken we in nauw overleg met de bewoners de plannen uit.

Opgave Wierden en Borgen in Loppersum - lees verder onder de overzichtskaart

November, december 2020

 • De aannemer voor de bouw van fase 2 is bekend! Bouwborg/Frisobouw gaat de woningen aan de Duursumerweg, Badweg en Pomonaweg (blauwe huisjes op het kaartje) bouwen. 
 • Sloop van fase 2 is gestart! Aannemer steenhuis heeft de bouwplaats afgezet en is begonnen met het slopen van de woningen.
 • Herman Kooi van huurdersvereniging “de Huurder” legt zijn werkzaamheden als penningmeester neer. Hij blijft wel actief lid.
 • Bewoners van fase 3 (paarse woningen) en fase 4 (roze woningen) ontvingen een brief van Wierden en Borgen dat het bespreken van de definitieve plannen nog even op zich laat wachten. Vooralsnog heeft dit geen invloed op planning van de bouw.
 • De bewoners van de appartementen aan de Pomonaweg ontvingen een brief dat hun woning in 2021 versterkt wordt. Binnenkort volgt er een bijeenkomst om de bewoners hierover bij te praten.
 • Eind december viel er een nieuwe Woonupdate (PDF) voor de huurders in Loppersum op de mat. 

September, oktober 2020

 • De tweede week van september hebben alle bewoners uit fase 2a (Pomonaweg en Badweg) de sleutel gekregen van de wisselwoning. Uiterlijk 10 oktober zijn alle bewoners verhuisd.
 • Op 9 september vond er een bewonersavond voor fase 2 plaats. Tijdens deze avond werd het definitieve plan gepresenteerd en kozen alle bewoners uit fase 2 hun nieuwe woning uit. 
 • Op 7 oktober organiseerde de gemeente Loppersum in samenwerking met NCG en Wierden en Borgen een online talkshow. Tijdens deze talkshow werden de bewoners van Loppersum-Noord geïnformeerd over de plannen in de wijk. Tijdens de uitzending konden bewoners bellen en mailen met vragen, die nog dezelfde avond beantwoord werden. De talkshow is in de plaats gekomen van een fysieke informatiemarkt. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was het niet meer mogelijk om een informatiemarkt te organiseren. Krijg in dit een vogelvlucht-filmpje een indruk van de nieuwbouw aan de Duursumerweg, Pomomaweg, Badweg en Verbindingsweg (de 39 blauwe huisjes op het kaartje). Dit filmpje is vertoond tijdens de digitale informatiemarkt op 7 oktober.  Via deze link  kunt u de talkshow in zijn geheel terug kijken.
 • Op 10 oktober viel bij alle bewoners in het aardbevingsgebied de versterkingskrant 'Woonkr8' op de mat. Dit is een uitgave van de acht samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied en de HPAG (Huurdersplatform Aardbevingen Groningen). In de krant staan verhalen van huurders en woningcorporaties over de vanwege veiligheid noodzakelijke versterkingsoperatie. Een van onze huurders aan de Badweg vertelt haar verhaal. En woonconsulent Janine Douma vertelt in een tweegesprek met een van onze huurders over haar ervaringen in Ten Post. Leestip! 

Juli, augustus 2020

De afgelopen maanden hebben zowel bewoners als de mensen van Wierden en Borgen genoten van de vakantie en het mooie weer. Tussendoor is er gelukkig ook nog vooruitgang geboekt met de voorbereidingen voor de sloop-nieuwbouw van woningen aan de Duursumerweg, Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg (fase 2, de 39 blauwe woningen op bovenstaand kaartje):  

 • Het plan voor fase 2 is door de architect en constructeur doorberekend en verder afgerond. Binnenkort presenteren we het plan aan de bewoners. 
 • De bewoners van de Pomonaweg en Badweg hebben allemaal een wisselwoning toegewezen gekregen. Er is opdracht gegeven om deze woningen te stofferen, zodat de bewoners daarna kunnen verhuizen.
 • De firma BouwVast is bij de bewoners op bezoek geweest en heeft hun zelf aangebrachte voorzieningen getaxeerd. Bewoners ontvangen de vergoeding op hun bankrekening nadat zij hiermee akkoord zijn gegaan.

Juni 2020

 • Het contactpunt is coronaproof gemaakt. Door middel van een transparant scherm en hygiënemaatregelen kunnen hier weer veilig gesprekken plaatsvinden. De verwachting is dat het spreekuur in september weer wordt opgestart.

 • De gesprekken met de bewoners van de Badweg en Pomonaweg fase 2 vonden plaats in het contactpunt. Hierin zijn de plannen voor hun nieuwe woning nogmaals besproken en hebben we het gehad over de tijdelijke huisvesting. Begin juli weten alle vijf huishoudens in welke woning zij tijdelijk gaan wonen. Deze woningen worden uiterlijk in september gestoffeerd. De verwachting is er in september/oktober verhuisd kan worden en alle woningen leeg zijn.

 • De bewoners uit fase 3 (Pomonaweg, Badweg, verbindingsweg) ontvingen van Wierden en Borgen een brief. Hierin staat hoe we nu verder gaan. Na de zomer worden de keukentafelgesprekken voor deze fase weer opgestart.

 • Er vond een interview plaatst met Anita Stuts (bewoner aan de Pomonaweg in fase 2). Zij vertelde over de plannen in haar wijk en hoe ze de digitale bewonersavond ervaren heeft. Dit interview is terug te lezen in de Woonupdate die begin juli wordt bezorgd bij alle huurders in Loppersum.

April, mei 2020
In heel Nederland zijn maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan – dat geldt ook voor Wierden en Borgen. Vanwege het coronavirus  kunnen we geen bewonersbijeenkomsten organiseren en keukentafelgesprekken voeren op de manier zoals we dat altijd doen. Toch gingen de voorbereidingen voor de versterkingsprojecten gewoon door, en hebben we tien nieuwe woningen aan de Badweg opgeleverd.

 • Op 17 april 2020 heeft woningstichting Wierden en Borgen de sleutels – keurig op anderhalve meter afstand - overhandigd aan de nieuwe bewoners van tien nieuwe twee-onder-een-kap woningen aan de Badweg in Loppersum. Met de oplevering van deze tien woningen is de eerste fase van de versterkingsopgave die de woningstichting heeft in Loppersum-Noord gerealiseerd! Bekijk een fotoverslag op de speciale project-pagina. 
 • De voorbereidingen voor de tweede fase van onze versterkingsopgave zijn in volle gang. Begin mei hebben we een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van de Duursumerweg, Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg (dit zijn de 39 blauwe woningen in het kaartje). Dit was niet fysiek in een zaal, zoals we gewend zijn, maar via een online bijeenkomst in teams. Een grote meerderheid van de bewoners heeft een goede indruk gekregen van de plannen. Bewoners die niet konden deelnemen aan deze bijeenkomst benaderen wij achteraf om de plannen te delen. Voor een deel van deze bewoners starten de werkzaamheden dit najaar. Met hen zoeken we contact om de verhuizing naar een wisselwoning te bespreken. De stedenbouwkundige werkt de plannen intussen verder uit tot een definitieve versie.
 • Ook de voorbereidingen van fase drie zijn gestart. De afgelopen maanden heeft de stedenbouwkundige een concept plan gemaakt voor de woningen aan de Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg (dit zijn de 21 paarse woningen in het kaartje). Binnenkort presenteren we de conceptplannen aan de bewoners, en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Januari / februari / maart 2020

 • De eerste maanden van het jaar is er hard gewerkt om de tien woningen aan de Badweg gereed te maken. Vijf woningen zijn bestemd voor mensen die terugkeren op hun oude plek. De andere vijf woningen zijn in februari aangeboden aan de bewoners van Loppersum-Noord. De woningen worden in april opgeleverd.
 • In maart hebben wij de een bewonersavond georganiseerd voor onze huurders aan de Bessentuin/Fruitlaan. Dit was de eerste avond, in een traject waarbij we stap voor stap samen met de huurders de plannen willen uitwerken.
 • Eind maart zou een tweede bewonersavond plaatsvinden over de sloop-nieuwbouw van woningen over de Duursumerweg, Pomonaweg, Badweg en Verbindingsweg. Het doel? In aanwezigheid van een stedenbouwkundig architect werken we samen met de bewoners de plannen voor de nieuwbouw uit. Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus, is deze bijeenkomst uitgesteld. 
 • In januari schreef het Dagblad van het Noorden over leegstand van huurwoningen in Loppersum-Noord. Een aantal woningen staat leeg in verband met sloop van de woningen eind 2020. Het sociaal plan voor de vorige bewoners is ingegaan, waardoor zij konden verhuizen naar een andere woning. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Uit onze gegevens blijkt dat deze mensen in de regio blijven, deels binnen de gemeente Loppersum of in Loppersum zelf. Op verzoek van de wethouder verkent Wierden en Borgen oplossingen om structurele leegstand in de aanloop naar de vernieuwing of verbetering van woningen te voorkomen.

Oktober / november / december 2019

 • De nieuwbouw aan de Badweg is in volle gang. Bekijk hier een fotoverslag, en lees hier meer over de woningen die gebouwd worden. De tien levensloopbestendige woningen worden in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.
 • Bewoners actief betrekken bij nieuwe planontwikkeling - dat is één van de speerpunten  van Wierden en Borgen. Daarom hebben we in het najaar van 2019 verschillende bewonersavonden georganiseerd om bewoners bij te praten over de stand van zaken en het vervolg. Ook zijn we bij veel bewoners op bezoek geweest om hun persoonlijke situatie te bespreken. Ondertussen zijn we druk bezig om de nieuwe plannen te ontwikkelen. Dit doen we stap voor stap, in nauw overleg met de bewoners.
 • In december 2019 is de derde Woonupdate verspreid onder alle huurders van Wierden en Borgen in Loppersum.

Juli / augustus / september 2019

 • Medio augustus start de bouw van de woningen aan de Badweg.
 • In september organiseren wij verschillende bewonersavonden voor huurders van de blauwe, gele en paarse woningen (zie bovenstaande kaart). Zij ontvangen hiervoor eind augustus een uitnodigingsbrief. Tijdens de bewonersavonden worden onder andere een fasering en globale planning besproken.
 • De tweede Woonupdate Loppersum verschijnt nadat alle bewoners van de blauwe, gele en paarse woningen in september zijn bijgepraat tijdens de bewonersavonden. Hierin wordt een totaaloverzicht opgenomen voor Loppersum, zodat huurders ook van elkaar weten wat waar gaat gebeuren en wanneer. Huurders krijgen de Woonupdates in de brievenbus. Woningeigenaren kunnen de Woonupdates lezen via deze site.

Mei / juni 2019

 • De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan van aanpak. Dit is half juni goedgekeurd door het bestuur van Wierden en Borgen. De afgelopen maand is dit plan besproken met de huurdersorganisatie. Ook vinden gesprekken plaats met de NCG over vier huiseigenaren die hun dak delen met huurders. De ideeën moeten op elkaar worden afgestemd, zodat een gezamenlijke aanpak en samenwerking ontstaat.
 • Voor de huurders die terugkeren in de nieuwbouw aan de Badweg organiseerde Wierden en Borgen op 23 mei jl. een informatieavond. Een 3D-filmpje gaf de bewoners een goede indruk van hun toekomstige woning. Het filmpje werd dan ook positief ontvangen. Na de zomer start de bouw en de oplevering is gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

Vragen?

U bent van harte welkom in onze huiskamer aan de Verbindingsweg 2. Iedere donderdag tussen 14.30 en 16.30 uur is een van de woonconsulenten (Wessel Holman, Janine Douma) aanwezig om uw vragen, suggesties of tips te bespreken. U kunt ook buiten de openingstijden een afspraak maken. Liever een briefje door de brievenbus? Dan kan natuurlijk ook. Is een van de woonconsulenten aanwezig? Dan hangt de vlag aan de gevel. Wij zijn ook telefonisch en per mail bereikbaar.

 

Meer informatie 

Details

Aanbod
Projecten
Type
Overig
Status
1593
Plaats
Loppersum
Energielabel
A
Aantal eenheden
119