Urgentie

In sommige gevallen verlenen wij urgentie. Of u in aanmerking komt voor urgentie is afhankelijk van uw situatie. U leest alle voorwaarden in onze folder 'Snel een woning nodig'. Let op, voor een woonurgentie in Groningen gelden andere regels. Deze kunt u lezen op de website 

Woonurgentie Groningen

.

Vraag en antwoord

Kan ik voor het Wad-gebied urgentie aanvragen?

Lees eerst de brochure https://www.wierdenenborgen.nl/media/1054/snel-een-woning-nodig-brochure.pdf door. Hierin kunt u lezen of u voor urgentie in aanmerking kunt komen.

Urgentie vanwege een relatiebreuk kunt u alleen aanvragen als u minderjarige of hulpbehoevende kinderen heeft. Om vast te kunnen stellen dat de kinderen minderjarig zijn vragen wij u om een kopie van de legitimatiebewijzen. Lever daarnaast de volgende gegevens in bij de aanvraag:

  • uittreksel BRP (voorheen GBA)
  • ouderschapsplan
  • verklaring van mediator bij scheiding of scheidingspapieren

Medische urgentie kunt u alleen aanvragen met een verklaring van een medisch specialist (geen huisarts).

U hoeft voor uw aanvraag urgentie geen tussenpartij in te schakelen. U betaalt geld aan deze partij om diensten van u over te nemen. Dit is echter niet nodig en uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen. Voor vragen over het aanvragen van urgentie in het Wad-gebied kunt u contact opnemen met ons.

Kan ik in de gemeente Groningen woonurgentie aanvragen?

Het kan zijn dat u door uw situatie dringend een andere woning nodig heeft. Dan kunt u een aanvraag doen voor woonurgentie. Niet iedereen komt in aanmerking voor urgentie. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Ga dan naar de website van Woonurgentie Groningen,

Woonurgentie Groningen

. U hoeft voor uw aanvraag woonurgentie geen tussenpartij in te schakelen. U betaalt geld aan deze partij om diensten van u over te nemen. Dit is echter niet nodig en uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen.

Voor vragen over het aanvragen van woonurgentie kunt contact opnemen met Woonurgentie Groningen, elke maandag t/m donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar via (050) 305 20 90. 

Mocht u in aanmerking komen voor urgentie dan wordt uw inschrijfdatum gecorrigeerd.

Gecorrigeerde inschrijfdatum
Van woningzoekenden die door Woonurgentie Groningen urgentie toegekend krijgen wordt de inschrijfdatum gecorrigeerd naar 100 maanden in het verleden. Als het een urgentie voor een gezin met 2 of meer kinderen betreft, wordt de inschrijfdatum gecorrigeerd naar 200 maanden in het verleden. De woningzoekenden kunnen vervolgens zelf op het woningaanbod reageren. Als u inlogt op WoningNet Groningen ziet u uw gecorrigeerde inschrijfdatum bij Overzicht van mijn gegevens onder Mijn profiel.  

Ik ben dakloos. Kan ik met spoed een woning krijgen?

Dat is helaas niet mogelijk. Wij bieden geen noodopvang. Heeft u met spoed onderdak nodig? Neem dan contact op met het Leger des Heils. Zij bieden noodopvang en kunnen u doorverwijzen voor extra hulp. U kunt zich natuurlijk wel inschrijven als woningzoekende via WoningNet Groningen (Stad) of via WoningNet Boven Groningen (Wad-gebied).

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning in het Wad-gebied?

Het aanvragen van urgentie in het werkgebied Wad kost € 15,-. Na beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende documenten nemen wij contact met u op. U kunt het bedrag overmaken op NL63RABO0169295931 o.v.v. aanvraag urgentie, uw naam en geboortedatum.

Ik heb een nieuwe baan gekregen en moet verhuizen. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, wij hebben geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied komen werken. U kunt zich natuurlijk wel inschrijven als woningzoekende via WoningNet Groningen (Stad) of via WoningNet Boven Groningen (Wad-gebied).

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik met voorrang in aanmerking voor een huurwoning?

Nee, u krijgt hiervoor geen voorrang. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende via WoningNet Groningen (Stad) of via WoningNet Boven Groningen (Wad-gebied). U bouwt dan net als andere woningzoekenden wachttijd op.

Ik ben zwanger, kan ik met urgentie een grotere woning krijgen?

Nee, een zwangerschap is geen reden om in aanmerking te komen voor urgentie. Wilt u een andere woning? Schrijft u zich dan in als woningzoekende via WoningNet Groningen (Stad) of via WoningNet Boven Groningen (Wad-gebied).

Kan ik de gegevens voor mijn urgentieaanvraag mailen?

Dat kan als u urgentie aanvraagt voor Het Hogeland, Loppersum, Westerkwartier en voormalig gemeente Ten Boer. U kunt deze gegevens mailen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Dit betekent dat documenten die horen bij een aanvraag als bijlage in de e-mail zijn meegestuurd.
Vraagt u urgentie aan voor de gemeente Groningen? Kijk dan op

Woonurgentie Groningen

.

Waarom krijgen statushouders voorrang bij de woningen die jullie aanbieden?

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maken deel uit van onze samenleving. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Wierden en Borgen speelt hierbij een belangrijke rol.

De toewijzing in Groningen gaat via WoningNet. Statushouders zijn urgent woningzoekenden en kunnen zelf reageren via WoningNet Groningen.

Statushouders die in de gemeenten Het Hogeland, Loppersum, Westerkwartier en voormalig gemeente Ten Boer een woning zoeken gaan buiten het systeem van WoningNet om. De toewijzing van woningen aan deze statushouders regelt Wierden en Borgen zelf.

Heeft u nog andere vragen over de toewijzing, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (050) 402 37 50.

Ik heb urgentie aangevraagd bij Wierden en Borgen. Hoe lang duurt het voordat ik kan reageren met urgentie?

Nadat u alle documenten bij ons heeft ingeleverd, behandelen wij uw aanvraag. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Daarna kunt u reageren met urgentie.

Hoe vraag ik urgentie aan voor een woning in het Wad-gebied?

Het is verstandig om allereerst telefonisch uw situatie aan een medewerker van Wierden en Borgen voor te leggen voor u de officiële aanvraag doet. De medewerker kan u vertellen of u aan de voorwaarden voldoet en welke vervolgstappen nodig zijn.

Hoe kan ik met urgentie reageren op het woningaanbod in Boven Groningen (Wad-gebied)?

Als de urgentie wordt toegekend, dan wordt uw inschrijving aangepast. Met uw inschrijving kunt u zelf reageren op het woningaanbod. Als meerdere kandidaten met een urgentiestatus op dezelfde woning reageren, dan gaat de kandidaat met de langste urgentiewachttijd voor. Urgentie is in het Wad-gebied, , alleen van toepassing op bepaalde woningen. Dit wordt in de advertentie vermeld. U kunt wel op andere woningen reageren, maar hierbij geen beroep doen op uw urgentiestatus.

Woningzoekenden met een sloopurgentie eindigen altijd boven woningzoekenden met een ander urgentietype.

Hoe lang is mijn urgentie geldig voor Boven Groningen (Wad-gebied)?

Een urgentie is drie maanden geldig. Een urgentie kan niet worden verlengd tenzij er tijdens de urgentieperiode geen passende woningen beschikbaar zijn of blijkt dat u wel heeft gereageerd op het aanbod, maar geen aanbieding heeft ontvangen. Als u een woning die u wordt aangeboden weigert, vervalt uw urgentiestatus.