Inkomenstoets

Woningcorporaties mogen sociale huurwoningen alleen aanbieden aan mensen met een verzamelinkomen tot maximaal € 40.024,-. Het inkomen van kinderen wordt niet meegerekend. Is uw inkomen hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Passend toewijzen
Per 1 januari 2016 heeft de overheid ook eisen voor het minimum-inkomen ingevoerd. We mogen geen duurdere sociale huurwoningen meer toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Dit noemen we ‘Passend toewijzen’. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in de problemen komen met betalingen. Wat u minimaal moet verdienen hangt af van de netto huurprijs van de woning en hoeveel personen er gaan wonen. De inkomensregels zijn alleen van toepassing op nieuwe verhuringen. Als u al een sociale huurwoning huurt, verandert er voor u niets.

Vraag en antwoord

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Bij het woningaanbod op de website van WoningNet staat bij elke advertentie het eventuele minimum of maximum verzamelinkomen waar u aan moet voldoen.

Voldoet uw inkomen niet aan de gestelde inkomenseisen, dan kunt u niet reageren. 

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Wij kijken naar het toetsingsinkomen van uw huishouden. Dat is het inkomen van u en uw (eventuele) partner, het zogenaamde verzamelinkomen. Het maximale inkomen waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 40.024,-.
Is uw inkomen hoger dan € 40.024,-? Dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. U kunt wel reageren op duurdere woningen, maar dat aanbod is beperkt.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Bij de woningtoewijzing vragen wij u naar een inkomensverklaring van de belastingdienst (Verklaring geregistreerd inkomen). Hierop staat uw inkomen vermeld. U kunt dit formulier gratis bij de Belastingdienst aanvragen via het telefoonnummer 
0800 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart, loonstrook of rijbewijs. Houdt u rekening met een wachttijd van circa 5 werkdagen voordat u de verklaring ontvangt.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het gezamenlijke inkomen van iedereen in uw huishouding. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. U vindt het verzamelinkomen op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag die u van de Belastingdienst ontvangt.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 40.024,-. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.