Huur betalen

Als u een woning van ons huurt, betaalt u maandelijks de huur. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in dat u de huur op tijd betaalt.

Vraag en antwoord

Informatie afspraken na huisbezoek

Deze 'vraag' wordt gebruikt om klantcontact/afspraken op vast te leggen na een huisbezoek.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging aanvragen?

De prijs van uw woning staat los van uw inkomen. Om huurwoningen voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te maken, kunnen huishoudens met lagere inkomens gebruik maken van huurtoeslag. Daarmee wordt een gedeelte van de huur vergoed door de Rijksoverheid. Wierden en Borgen kan dus niet zomaar de huurprijs van uw woning aanpassen wanneer uw inkomen is gedaald. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u door uw inkomensdaling in aanmerking komt voor een hogere huurtoeslag.

Wilt u huurverlaging aanvragen? Dat kan alleen schriftelijk. De volgende stukken moeten dan met de aanvraag ingeleverd worden:

  • Jaaropgave van uw oude inkomen en ten minste 2 loonstroken of specificaties van uw huidige inkomen inclusief die van uw partner (indien van toepassing) en inwonende kinderen (als ze inkomsten hebben);
  • Berekening huurtoeslag;
  • Samenstelling huishouden;
  • Jaaroverzicht van al uw bankrekeningen, inclusief vermogen;
  • Toelichting waarom er huurverlaging wordt aangevraagd;
  • Gegevens eigen onderneming indien hier sprake van is.

Ik heb te veel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Ja, wij kunnen het te veel betaalde bedrag terugstorten. Stuur ons een e-mail via woonpunt@wierdenenborgen.nl of neem telefonisch contact met ons op. U bereikt ons op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12.00 uur via telefoonnummer (050) 402 37 50.

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur het beste betalen via automatische incasso. Dat regelt u bij de ondertekening van het huurcontract. Betaalt u nu op een andere wijze en wilt u automatisch betalen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij sturen u een machtigingsformulier toe. U kunt dit formulier ook zelf uitprinten. Graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Wierden en Borgen.

Zelf overmaken kan ook. Handmatig of door een maandelijkse opdracht in te stellen via internetbankieren. Ons bankrekeningnummer is NL18RABO0306329514. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskernmerk of uw naam en adres. Let op, stelt u zelf een maandelijkse betaalopdracht in? Vergeet dan niet het bedrag aan te passen als uw huurprijs wijzigt. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huurverhoging. U kunt de huur ook met de pin betalen bij ons op kantoor.

Via iDeal door in te loggen op MijnW&B. Dit kan als u heeft gekozen voor zelf overmaken.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende servicekosten en voorschotbedragen voor energie. We noemen dit ook wel de netto huurprijs.

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan jullie door?

Betaalt u de huur met een automatische incasso? Vul dan het formulier wijzigen machtiging in voorzien van uw handtekening en stuur deze naar ons op. Dit formulier kunt u via de website uitprinten. Wij kunnen het u ook per post toesturen.

Betaalt u op een andere manier? Dan kunt u uw nieuwe rekeningnummer doorgeven via woonpunt@wierdenenborgen.nl of per post. Vermeld in dat geval uw naam, adres en woonplaats en het oude en nieuwe IBAN-rekeningnummer.

Ik heb te weinig huur betaald, hoe kan dat?

Heeft u de huur opgezegd en is de einddatum niet de laatste dag van de maand? Dan verrekenen wij de huur voor u. U betaalt huur tot en met de einddatum. Is dit niet het geval? Neem dan telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we het voor u uit.

Kan ik de huur met een acceptgirokaart betalen?

Wierden en Borgen gaat voor duurzaam. Daarom doen we steeds minder op papier en steeds meer digitaal. Vanaf 1 januari 2021 kunt u niet meer via een acceptgiro betalen. 

Wij adviseren u te kiezen voor automatische incasso. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u weet zeker dat u de huur op tijd betaalt.

Kan ik de huur op kantoor betalen?

Ja, u kunt bij ons op kantoor betalen met de pin. Ons kantoor is geopend op:

  • Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur
  • Vrijdag van 08.30 - 12.00 uur
. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om contant te betalen. Dat is om onveilige situaties te voorkomen.

Mag ik de huur later dan de 1e van de maand betalen?

U moet de huur voor de 1e van iedere maand betalen. Dit betekent dat de huur van bijvoorbeeld de maand februari vóór 1 februari betaald moet zijn. Lukt dit niet? Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op.

Mag ik een paar maanden huur vooruitbetalen?

Ja, dat mag. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk of uw naam en adres. Wilt u bij de overboeking ook de maanden vermelden waarvoor u de huur betaalt?

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaalt u direct de huur voor de eerste maand of voor de resterende dagen van de maand dat de huurovereenkomst in gaat. Iedere volgende maand betaalt u de huur voor de eerste van elke maand vooraf. Dit betekent dat de huur van bijvoorbeeld de maand februari vóór 1 februari betaald moet zijn.

Wat is een IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Uw IBAN bestaat uit een aantal cijfers, letters en uw (oude) bankrekeningnummer. U vindt de IBAN op uw betaalpas en op de afschriften van uw bank.

Wat is jullie bankrekeningnummer voor het betalen van de huur?

U kunt de huur aan ons overmaken op NL18RABO0306329514.

Ik heb een herinnering ontvangen terwijl ik de huur wel heb overgemaakt. Hoe kan dat?

Als het bedrag overgemaakt is tussen de 6e en 10e van de maand kan het voorkomen dat de herinnering en de betaling elkaar kruizen. Neem contact op met Wierden en Borgen om na te gaan of de betaling daadwerkelijk is binnengekomen. In dat geval kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.