Klanttevredenheid

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom meten we de kwaliteit van onze dienstverlening. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huurwoningen (KWH) doet dit voor ons. Daarom kan het dat KWH u een vragenlijst stuurt of u belt. Zij vragen naar uw mening over onze dienstverlening. Het is voor ons belangrijk dat u meedoet. Zo helpt u ons steeds weer onze dienstverlening te verbeteren.

Vraag en antwoord

Hoe meten jullie de klanttevredenheid?

Dit doet KWH voor ons op verschillende manieren. KWH meet het hele jaar. Per e-mail ontvangt u een link naar een vragenlijst om in te vullen. In deze vragenlijst vraagt KWH of u tevreden bent over bijvoorbeeld een reparatie, uw huuropzegging of uw nieuwe woning. Vult u de vragenlijst niet in? Dan belt KWH u om alsnog samen met u de vragen te beantwoorden. Wilt u niet meewerken? Dan kunt u dat altijd aan ons doorgeven via woonpunt@wierdenenborgen.nl.

Wat doen jullie met de resultaten van het onderzoek naar klanttevredenheid?

Deze resultaten gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. Daarom is uw mening belangrijk voor ons.

Is het onderzoek naar klanttevredenheid anoniem?

Ja, u reageert anoniem. Bent u ontevreden? Dan krijgt u wel de vraag of u uw contactgegevens aan ons door wilt geven. Dit is niet verplicht. In de rapportages die wij van KWH krijgen staan nooit gegevens van klanten.

Wanneer meten jullie klanttevredenheid?

KWH doet het hele jaar onderzoek voor ons. Zij meten iedere maand. U kunt het hele jaar benaderd worden.

Mag Wierden en Borgen mijn gegevens gebruiken voor onderzoek?

Ja, dat mag. We mogen gegevens van huurders delen met een onderzoeksbureau voor onderzoek. Voorwaarde is dat we niet rapporteren over personen.

Voor corporaties is het belangrijk de mening van de huurders te weten. Dit om beter te kunnen inspelen op de wensen en specifieke behoeften van de huurder. Een veel gebruikte manier om deze wensen en behoeften in kaart te brengen is het doen van marktonderzoek.

In de Gedragscode van MOA leest u meer over deze afspraken. KWH en haar leverancier DESAN zijn aangesloten bij deze gedragscode.

Wilt u niet deelnemen? Stuur dan een e-mail naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. Wilt u wel meewerken. maar alleen per e-mail en niet telefonisch? Dan geeft u dit zelf door in het MOA-onderzoeksfilter. De verwerking duurt 4 tot 6 weken. MOA blokkeert u voor 3 jaar. Daarna moet u opnieuw een aanvraag doen.

Waar geef ik door dat ik niet wil meewerken aan onderzoek naar klanttevredenheid?

Geef dit aan ons door via woonpunt@wierdenenborgen.nl. Wij zorgen ervoor dat KWH u niet meer benadert.

Wilt u wel meewerken, maar alleen per e-mail en niet telefonisch? Dan geeft u dit zelf door in het MOA-onderzoeksfilter. De verwerking van uw aanvraag duurt 4 tot 6 weken en is gratis. MOA blokkeert u voor 3 jaar. Daarna moet u opnieuw een aanvraag doen.

Wat doet het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)?

KWH helpt corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet KWH door voor ruim 120 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken. Op de website van KWH vindt u meer informatie.