Aardbevingsschade melden

Door gaswinningen kunnen er aardbevingen voorkomen in ons werkgebied. De komende jaren versterken wij meer dan 1000 woningen. Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u die bij ons melden. U krijgt op tijd bericht als wij uw woning gaan versterken.

Vraag en antwoord

Wanneer wordt de overlastvergoeding van de aardbevingsschade uitbetaald?

Nadat de schade hersteld is en de aannemer de woning heeft opgeleverd wordt de vergoeding uitbetaald. Er wordt geprobeerd binnen 1 maand na oplevering uit te betalen.

Ik heb schade aan mijn huis, veroorzaakt door een aardbeving door gaswinning. Wat nu?

U geeft uw schademelding door aan Wierden en Borgen. Wij geven de melding door aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Heeft u foto's van de schade, dan ontvangen wij deze ook graag. U kunt de schade telefonisch melden, maar u kunt ook een e-mail sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

IMG maakt een afspraak met u om de schade in en om uw woning te inventariseren. IMG stelt vervolgens een schaderapport op. Als de schade volgens het rapport is gerelateerd aan aardbevingen, dan wordt de schade in opdracht van Wierden en Borgen hersteld door een aannemer.

Tussen melding, inspectie en herstel kan enkele maanden zitten vanwege de drukte bij IMG.

Waarom moet ik schade melden?

In het belang van uw eigen veiligheid, maar ook om de schade te kunnen verhalen, is het belangrijk dat u uw woning na een aardbeving inspecteert op schade en deze bij ons meldt. Wij geven de melding weer door aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Wat gebeurt er na de schademelding?

U geeft uw schademelding door aan Wierden en Borgen. Wij geven de melding door aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Heeft u foto's van de schade, dan ontvangen wij deze ook graag. U kunt de schade telefonisch melden, maar u kunt ook een e-mail sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

IMG maakt een afspraak met u om de schade in en om uw woning te inventariseren. IMG stelt vervolgens een schaderapport op. Als de schade volgens het rapport is gerelateerd aan aardbevingen, dan wordt de schade in opdracht van Wierden en Borgen hersteld door een aannemer.

Tussen melding, inspectie en herstel kan enkele maanden zitten vanwege de drukte bij IMG.

Waar moet ik na een aardbeving op letten?

Let na een aardbeving vooral op de volgende punten:
• Scheuren in de buiten- en binnenmuren
• Scheuren bij de lateien (draagbalken) boven de kozijnen van de buitengevel
• Los stucwerk op plafond en wanden
• Scheuren in wand- en vloertegels

Ik heb een scheur in de muur ontdekt. Waar kan ik dit melden?

Wanneer u een scheur in de muur heeft, dient u dit door te geven aan Wierden en Borgen. Wij zullen uw melding bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) gaan indienen.