Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Vraag en antwoord

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

De beide energielabels geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn medebepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Ja, de minimale eis voor enrgiezuinigheid geldt voor nieuwbouwwoningen die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan op dit moment nog geen eisen.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het Energielabel?

Alle nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2015 zijn opgeleverd hebben een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waarin isolatieverbeteringen zijn of worden aangebracht , krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets: deze houden voorlopig een energielabel met een letter (A t/m G). 

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Nee, de nieuwe Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U kunt deze informatie vinden op de website Zoek uw energielabel.

Wat is er veranderd aan het Energielabel?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 2,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd de energiezuinigheid uitgedrukt in de letters A t/m G. Dat heette energielabel. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de Energie-Index zijn niet met elkaar te vergelijken.