Aanpassingen WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. Een Wmo-aanvraag doet u bij uw gemeente.

Vraag en antwoord

Waar dien ik een aanvraag in voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

Een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) vraagt u aan bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag.

Neem altijd contact op met uw gemeente
Let op, gemeenten hebben veel beleidsvrijheid in de vormgeving en uitvoering van de Wmo. Dit verschilt daarom ook sterk per gemeente. Daarom kunnen wij u geen eenduidig antwoord geven op vragen over Wmo-aanpassingen. We raden u aan altijd contact op te nemen met uw gemeente.

Contactgegevens van uw gemeente
Gemeente Het Hogeland – T: 088 – 345 88 88 (ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur) – E: gemeente@hethogeland.nl
Gemeente Groningen – T: 050 – 367 42 00 (ma t/m vrij 8.30 u – 17.00 uur) – E: zorgloket@hvd.groningen.nl
Gemeente Loppersum – T: 0596 – 54 82 00 (ma t/m do 08.00 - 16.30 uur; vr 08.00 - 12.00) – E: gemeente@loppersum.nl
Gemeente Westerkwartier – T: 14 05 94 (ma t/m vrij 8.00 u – 12.00 u) – E: wmo@westerkwartier.nl
Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

De Wmo vergoedt aanpassingen om langer thuis te kunnen wonen. Denkt u bijvoorbeeld aan aanpassingen in uw woning om deze rolstoeltoegankelijk te maken, het plaatsen van douchehulpmiddelen, of het plaatsen van een traplift. Neem contact op met uw gemeente om te vragen welke aanpassingen er bij u mogelijk zijn.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Niet alle aanpassingen worden vergoed door De Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook kan het voorkomen dat u een eigen bijdrage betaalt. Het Wmo-loket van uw gemeente geeft u hierover alle informatie.

Wat als de Wmo mijn gewenste aanpassing aan de woning niet vergoedt?

De gemeente bepaalt welke aanpassingen door de WMO worden vergoedt. Sommige aanpassingen worden dus niet vergoed. Wilt u de gewenste aanpassing toch doorvoeren? Dan regelt en betaalt u deze zelf. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een klussenbedrijf inschakelen als u zelf niet in staat bent om de aanpassing te doen. Let op dat u voor sommige aanpassingen toestemmingen van Wierden en Borgen moet vragen.  

Voor meer informatie, raadpleeg onze folder ‘Verbouwen naar eigen wens’. De aanvraag kunt u in via ons aanvraagformulier zelf klussen indienen.